شرکت ابریشم گیلان،سیدمهدی فلاح میری،دادستان مرکز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
«مولی الموحدین» برای احیای تولید در شرکت ابریشم گیلان اقدام کند 12 اردیبهشت 1400
دادستان مرکز استان گیلان خبر داد:

«مولی الموحدین» برای احیای تولید در شرکت ابریشم گیلان اقدام کند

دادستان مرکز استان گیلان گفت: دستگاه قضایی موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین مالک شرکت ابریشم گیلان را مکلف نمود تا سریعا برای از سرگیری تولید در این شرکت اقدام کند.