شرکت برق منطقه‌ای گیلان، بهمن داراب زاده‌، پست جانبازان،سلیمانداراب رشت،ضعف برق Archives - صفیر گیلان
پروژه پست برق جانبازان و منطقه سلیمانداراب رشت با اعتبار  ۵۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید 12 بهمن 1401
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان

پروژه پست برق جانبازان و منطقه سلیمانداراب رشت با اعتبار ۵۵۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید

صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص پروژه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جانبازان رشت گفت: افت و ضعف ولتاژ و پرباری پست سیار جانبازان از جمله مشکلات منطقه جانبازان بود که با افزایش ۳ برابری ظرفیت پست، قطعا آسیب پذیری و مشکلات منطقه برطرف شده و این پست نقش شایانی در عبور موفق از پیک بار سال آتی خواهد داشت.