شرکت برق منطقه‌ای گیلان، پروژه،هفته دولت،لیسار،تالش،شهرستان تالش، Archives - صفیر گیلان
افتتاح و بهره برداری از ۸ پروژه ملی و زیر بنائی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان 05 شهریور 1401
به ارزش ۱۵۰۳میلیارد ریال،

افتتاح و بهره برداری از ۸ پروژه ملی و زیر بنائی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

صفیر گیلان؛پروژه همزمان با ۷ پروژه ملی و زیربنایی شرکت سهامی برق منطقه جمعا” به ارزش ۱۵۰۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.