شرکت برق منطقه ای گیلان،ترانسفورماتور، ظرفیت ،پست فومن Archives - صفیر گیلان
افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت پست فومن انجام شد 12 تیر 1401
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت پست فومن انجام شد

با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت فومن در استان گیلان از ۶۰ مگاولت آمپر به ۹۰ مگاولت آمپر افزایش یافت.