شرکت برق منطقه ای گیلان،تولید برق، مصرف بیش از حد برق،شبکه برق، مصرف برق،بهمن داراب زاده Archives - صفیر گیلان
عوامل مختلفی مصرف بیش از حد برق را به شبکه برق تحمیل کردند 13 مرداد 1400
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان:

عوامل مختلفی مصرف بیش از حد برق را به شبکه برق تحمیل کردند

عوامل مختلفی که غیرمنتظره و بعضا پدیده ای کاملا جدید بودند مصرف بیش از حدی را خارج از توان شبکه برق کشور به صنعت برق تحمیل کردند.