شرکت برق منطقه ای گیلان،پروژه خط ۶۳ کیلوولت، رشت،وزارت نیرو Archives - صفیر گیلان
اتمام احداث پروژه خط ۶۳ کیلوولت دومداره کابلی تغذیه کننده پست جنوب رشت 05 اردیبهشت 1401
مجری طرح خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

اتمام احداث پروژه خط ۶۳ کیلوولت دومداره کابلی تغذیه کننده پست جنوب رشت

صفیر گیلان؛پروژه خط ۶۳ کیلوولت کابلی تغذیه کننده پست ۲۰/۶۳ کیلوولت جنوب رشت به پایان رسید و این خط هم اکنون برقدار است.