شرکت برق منطقه ای گیلان، برق منطقه ای گیلان،جشنواره شهید رجایی ،ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ Archives - صفیر گیلان
شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد 14 شهریور 1400
در آیین تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر جشنواره شهید رجایی استان گیلان؛

شرکت برق منطقه ای گیلان به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد

صفیر گیلان؛شرکت برق منطقه ای گیلان برای دومین سال متوالی دستگاه برگزیده در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی شد.