شرکت تعاونی روستایی،کشاورزان،سهمیه کودشیمیایی Archives - صفیر گیلان
کشاورزان برای دریافت سهمیه کود به نزدیک ترین شرکت تعاونی روستایی مراجعه کنند 16 اردیبهشت 1402
مدیر جهاد کشاورزی شفت خبر داد؛

کشاورزان برای دریافت سهمیه کود به نزدیک ترین شرکت تعاونی روستایی مراجعه کنند

مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت: ۱۱ هزار و ۲۸۲ نفر از کشاورزان شفتی ۲۳۴۴ تن انواع کود شیمیایی مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.