شرکت توانیر، بسیج ،شرکت توانیر،برق،جلسه هم اندیشی ،مدیریت مصرف، مصرف انرژی، Archives - صفیر گیلان
جلسه هم اندیشی با محوریت نقش بسیج در مدیریت مصرف انرژی 08 بهمن 1399

جلسه هم اندیشی با محوریت نقش بسیج در مدیریت مصرف انرژی

طی جلسه ای با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت توانیر و جانشین فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان به بحث و گفتگو پیرامون نقش مهم بسیج در مدیریت مصرف انرژی پرداخته شد .