شرکت توانیر- مدیرعامل توزیع برق گیلان-محمد اسماعیل هنرمند-شرکت توزیع برق گیلان-محمدتقی مهدی زاده Archives - صفیر گیلان
محمدتقی مهدی زاده سرپرست توزیع نیروی برق گیلان شد /مراسم معارفه برگزار نمی شود 06 آذر 1399

محمدتقی مهدی زاده سرپرست توزیع نیروی برق گیلان شد /مراسم معارفه برگزار نمی شود

محمد تقی مهدی زاده با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توانیر به سمت سرپرست شرکت توزیع برق گیلان منصوب شد.