شرکت توزیع برق، دکتر مصطفی رجبی مشهدی،شرکت توزیع برق گیلان،برای تابستان ١۴٠٣ شرکت توزیع برق گیلان،برای تابستان ١۴٠٣، Archives - صفیر گیلان
برنامه های ویژه برای تابستان ١۴٠٣ / عزم توانیر برای توقف موتور تولید بدهی در صنعت برق 19 اسفند 1402
مدیرعامل توانیر در نشست اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار ١٤٠٣ تشریح کرد:

برنامه های ویژه برای تابستان ١۴٠٣ / عزم توانیر برای توقف موتور تولید بدهی در صنعت برق

نشست تعالی مدیران عامل شرکتهای تابعه پیرامون مباحث اقتصاد برق، اصلاح جریان نقدینگی و مدیریت اوج بار ١۴٠٣ با حضور مدیرعامل شرکت توانیر برگزار شد.