شرکت توزیع برق استان گیلان،سیاهکل،محمدتقی مهدیزاده Archives - صفیر گیلان
هماهنگی سازمانها در انجام وظایف نقش مهمی در تسهیل خدمت رسانی دارد 12 اردیبهشت 1401
مدیرعامل توزیع شرکت توزیع برق گیلان

هماهنگی سازمانها در انجام وظایف نقش مهمی در تسهیل خدمت رسانی دارد

مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت:هماهنگی سازمانها در انجام وظایف نقش مهمی در تسهیل خدمت رسانی دارد