شرکت توزیع برق گیلان،دوره آموزشی ، اطفاء حریق Archives - صفیر گیلان
دوره آموزشی آشنائی با روشهای اطفاء حریق 08 آذر 1400
در ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد

دوره آموزشی آشنائی با روشهای اطفاء حریق

صفیر گیلان؛طی هماهنگی بعمل آمده از سوی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان دوره آموزشی آشنائی با روشهای اطفاء حریق برای کارکنان ستاد شرکت برگزار شد .