شرکت توزیع برق گیلان،شبکه های توزیع برق،توزیع برق گیلان، Archives - صفیر گیلان
پایداری شبکه های توزیع برق با تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر 27 آذر 1400
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق گیلان

پایداری شبکه های توزیع برق با تعدیل و بهینه سازی روشنایی معابر

جوهری گفت به دنبال کاهش دمای هوا و افزایش مصرف حامل های انرژی به عنوان منابع حرارتی و در راستای پشتیبانی از زیرساخت های انرژی و جلوگیری از کمبود سوخت در نیروگاه های برق سراسر کشور،وزارت نیرو طرح های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است که کاهش و تعدیل روشنایی معابر درون و برون شهری از جمله مهم ترین این طرح ها است.