شرکت توزیع برق گیلان، تامین سوخت نیروگاه‌،شرکت توانیر ، زمستان Archives - صفیر گیلان
نگرانی در مورد تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان 15 آبان 1401
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر مطرح کرد :

نگرانی در مورد تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان

پیرپیران گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته مشکلی از نظر تولید و توزیع برق در کشور وجود ندارد؛ امیدواریم تامین سوخت در زمان مقرر صورت بگیرد و مشکلی برای تامین برق ایجاد نشود.