شرکت توزیع برق گیلان، شبکه های توزیع برق،ابار گیلان، زنان،مدیریت مصرف برق، Archives - صفیر گیلان
نقش محوری زنان در مدیریت مصرف برق منازل 29 اردیبهشت 1400
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان در مصاحبه رادیویی عنوان کرد؛

نقش محوری زنان در مدیریت مصرف برق منازل

صفیر گیلان؛مهندس مهدی محمدجانی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان طی مصاحبه رادیویی با برنامه سلام زندگی به ارائه راهکارهای مدیریت مصرف پرداخت.