شرکت توزیع برق گیلان، قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب ، شهرستان لنگرود،محمدتقی مهدیزاده Archives - صفیر گیلان
جلسه کارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود برگزار شد 08 اردیبهشت 1401
با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان

جلسه کارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود برگزار شد

صفیر گیلان؛محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان ضمن حضوردر جلسه کارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود، از آمادگی این شرکت برای گذر موفق از فصل گرم و کشاورزی در استان خبر داد.