شرکت توزیع برق گیلان، پدافند غیرعامل،مدیریت بحران، Archives - صفیر گیلان
کسب مقام برتر شرکت توزیع برق گیلان در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 15 آذر 1400
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر خبر داد

کسب مقام برتر شرکت توزیع برق گیلان در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

مهندس علیرضا خیامی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه ای از مدیرعامل و کارکنان توزیع برق گیلان تقدیر کرد.