شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،احمد اسماعیل هنرمند،تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار،شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۱۵۰۰ میلیون ریال در بخش سنگر شهرستان رشت 04 آبان 1400
مدیر شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۱۵۰۰ میلیون ریال در بخش سنگر شهرستان رشت

با حضور دکتر محمدرضا احمدی سنگری نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی و دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان پروژه احداث ۱۰۰۰ متر شبکه با کابل خودنگهدار با اعتباری معادل ۱۵۰۰ میلیون ریال در بخش سنگر شهرستان رشت مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.