شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،توزیع برق شهرستان تالش،مشترک ،کابل خودنگهدار Archives - صفیر گیلان
برخورداری بیش از ۱۳ هزار مشترک بخش گرکانرود شهرستان تالش از برق پایدار 01 مهر 1400
با احداث ۲۴۰۰ متر کابل خودنگهدار

برخورداری بیش از ۱۳ هزار مشترک بخش گرکانرود شهرستان تالش از برق پایدار

صفیر گیلان،جوهری خاطرنشان کرد: پروژه احداث ۲۴۰۰  متر کابل خودنگهدار در بخش گرکانرود  شهرستان تالش، با اعتباری معادل ۴ میلیارد ریال و با تلاش ۶ اکیپ اجرایی مورد بهره برداری قرار گرفت.