شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان،روابط عمومی،روز روابط عمومی Archives - صفیر گیلان
انتصاب جدید در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان 27 اردیبهشت 1401
طی احکام جداگانه ای از سوی محمدتقی مهدیزاده؛

انتصاب جدید در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

به گزارش صفیر گیلان از رشت،طی این احکام؛ جواد لطفی بعنوان مدیر جدید دفتر روابط عمومی و مهدی محمدجانی بعنوان مدیر جدید دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات منصوب شدند.