شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ،توزیع برق،مانوربزرگ پیشگیری از سرقت ،محمد تقی مهدیزاده Archives - صفیر گیلان
مانور بزرگ پیشگیری از سرقت باحضور ۸۰ اکیپ عملیاتی 08 اسفند 1401
در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد:

مانور بزرگ پیشگیری از سرقت باحضور ۸۰ اکیپ عملیاتی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیلان یادآورشد: هر گونه اقدام جهت کاهش و مهار نمودن این جرم و بزه اجتماعی بیش از همه به نفع کل آحاد جامعه خواهد بود.