شرکت توزیع نیروی برق گیلان،بهینه سازی، توزیع Archives - صفیر گیلان
طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی با رویکرد افزایش پایداری سیستم های توزیع در زمستان ۱۴۰۰ 26 آبان 1400
همزمان با سراسر کشور در شرکت توزیع نیروی برق گیلان برگزار شد؛

طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی با رویکرد افزایش پایداری سیستم های توزیع در زمستان ۱۴۰۰

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از برگزاری طرح اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه های توزیع برق با رویکرد افزایش پایداری سیستم های توزیع در زمستان ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور در روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ در استان خبر داد.