شرکت توزیع نیروی برق گیلان،توزیع نیروی برق، مانور Archives - صفیر گیلان
هدف از برگزاری مانور وصول مطالبات،تامین منابع مالی مورد نیاز جهت نوسازی شبکه و زیرساخت های توزیع برق استان است 04 اردیبهشت 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان:

هدف از برگزاری مانور وصول مطالبات،تامین منابع مالی مورد نیاز جهت نوسازی شبکه و زیرساخت های توزیع برق استان است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت:
هدف از برگزاری مانور وصول مطالبات،تامین منابع مالی مورد نیاز جهت نوسازی شبکه و زیرساخت های توزیع برق استان است