شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان، آب منطقه ای Archives - صفیر گیلان
دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان 15 شهریور 1400
برای شانزدهمین سال متوالی ؛

دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان

صفیر گیلان؛جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای گیلان به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست اتابک جعفری لو معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.