شرکت سهامی برق،شرکت برق منطقه ای گیلان،با صدور حکمی Archives - صفیر گیلان
سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد 09 فروردین 1401
با صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان:

سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب شد

صفیر گیلان؛بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با صدور حکمی؛ عادل سلیمانی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای گیلان منصوب کردند.