شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان-بهمن داراب زاده-شرکت ایران ترانسفو-صفیر گیلان-اخبار گیلان-مدیر عامل برق گیلان Archives - صفیر گیلان
شرکت ایران ترانسفو تجلی خودباوری متخصصان داخلی است 26 آبان 1399

شرکت ایران ترانسفو تجلی خودباوری متخصصان داخلی است

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان از انعقاد قرارداد خرید چند دستگاه ترانس با شرکت ایران ترانسفو خبر داد.