شرکت شهرکهای صنعتی -توسعه صنعت-کاهش آلایندگی- فریبرز سعیدی کیا- فرماندار شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
توسعه صنعتی، کاهش آلایندگی و جذب سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اهداف شهرک‌های صنعتی 11 دی 1399

توسعه صنعتی، کاهش آلایندگی و جذب سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اهداف شهرک‌های صنعتی

 سعیدی کیا گفت : توسعه صنعتی استان، کاهش آلایندگی و بار ترافیکی، کمک به توسعه کارآفرینی، ساماندهی صنایع کوچک و جذب سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اهداف شهرک‌های صنعتی است.