شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان-توسعه صنعت- پارک های علم و فناوری - شرکت دانش بنیان - صنایع هایتک-تامین نقدینگی- واحد های صنعتی Archives - صفیر گیلان
توسعه صنعت با ایجاد پارک های علم و فناوری ، شرکت دانش بنیان و صنایع هایتک/تامین نقدینگی مشکل بزرگ واحد های صنعتی گیلان 27 بهمن 1399
مصاحبه رادیویی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با برنامه من ایرانیم

توسعه صنعت با ایجاد پارک های علم و فناوری ، شرکت دانش بنیان و صنایع هایتک/تامین نقدینگی مشکل بزرگ واحد های صنعتی گیلان

سعیدی کیا افزود : واحد های صنعتی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند گفت:شرکت شهرک های صنعتی گیلان از طریق تامین نقدینگی از محل پرداخت تسهیلات بانکی اقدام به رفع آن نموده است