شرکت مخابرات ایران،مشتریان شرکت مخابرات ایران، دستگاه‌های دولتی Archives - صفیر گیلان
شرکت مخابرات ایران ۹۹۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی طلب دارد 17 آذر 1400
معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران ۹۹۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی طلب دارد

دکتر زارعیان میزان بدهی مخابرات بابت سود سهام عدالت را حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «دولتی که بابت طلب سهام عدالت کار رسانه‌ای می‌کند بابت ۹۹۰ میلیارد تومان طلب مخابرات، آن هم فقط از بخش ثابت، حرفی نمی‌زند