شرکت مخابرات ایران،کمپین،ارمغان پاییزی،شرکت مخابرات ایران،مشتریان،آغاز کمپین ارمغان پاییز Archives - صفیر گیلان
آغاز کمپین “ارمغان پاییزی” شرکت مخابرات ایران با بسته های متنوع برای مشتریان 15 آبان 1400
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،

آغاز کمپین “ارمغان پاییزی” شرکت مخابرات ایران با بسته های متنوع برای مشتریان

کمپین “ارمغان پاییزی” شرکت مخابرات ایران با بسته های متنوع برای مشتریانبرای تمام دسترسی های مختلف مشتریان اعم ازADSL، FTTH و VDSL و با پیشنهادات متنوع و کاربرپسند آغاز شد