شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان-شرکت مخابرات-اینترنت پر سرعت- تانوما-فیبر نوری-اینترنت Archives - صفیر گیلان
اینترنت پر سرعت بر پایه فیبر نوری (تانوما) 07 دی 1399

اینترنت پر سرعت بر پایه فیبر نوری (تانوما)

فناوری فیبر نوری، با پهنای باند بالا و متقارن (سرعت یکسان آپلود و دانلود اطلاعات) فرصتی استثنایی برای ارائه خدمات و کاربردهای جدید ایجاد کرده است