شرکت نئوپان،نئوپان فومنات،کارفرمایان،منتخب،جشنواره سالانه،مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،یوسفی،دادستان فومن ، Archives - صفیر گیلان
از مدیران شرکت نئوپان به عنوان یکی از کارفرمایان نمونه و موفق استان و منتخب جشنواره سالانه تجلیل شد 07 اسفند 1400
در آئینی با حضور مدیر کل تامین اجتماعی گیلان،

از مدیران شرکت نئوپان به عنوان یکی از کارفرمایان نمونه و موفق استان و منتخب جشنواره سالانه تجلیل شد

در آئینی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی گیلان و جمعی از مسئولین محلی شهرستان فومن ، از کارفرمای نمونه استان در منطقه با اهداء لوح و هدیه ای تجلیل گردید .