شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان Archives - صفیر گیلان
راه اندازی انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان 19 مهر 1399

راه اندازی انجمن شرکت های دانش بنیان و فناور استان گیلان

صفیر گیلان؛به استناد مفاد بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در اجرای ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه مربوطه، موافقت اصولی تاسیس و ثبت ” انجمن شرکت های دانش بنیان استان گیلان” اخذ شد. این انجمن ضمن تشکیل دبیرخانه موقت در اتاق […]