شرکت های دانش بینان، موانع تولید،دخانیات گیلان Archives - صفیر گیلان
توان شرکت های دانش بینان برای رفع موانع تولید در دخانیات گیلان 13 دی 1400
در نشستی مطرح شد

توان شرکت های دانش بینان برای رفع موانع تولید در دخانیات گیلان

صفیر گیلان؛یکی از اهداف مهم این مجتمع تولید محصولات با استفاده از تامین کنندگان داخلی خصوصا بومی سازی آن در استان است .