شرکت گاز،پست استان گیلان،عیسی جمال نیکویی، اداره پست، گازرسانی Archives - صفیر گیلان
مدیران شرکت گاز و پست استان گیلان بر گسترش همکاری های فیمابین تاکید کردند 14 شهریور 1401
در راستای رضایتمندی مردم،

مدیران شرکت گاز و پست استان گیلان بر گسترش همکاری های فیمابین تاکید کردند

روز یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، محمدحسین هوشنگی مدیرکل پست استان گیلان و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز گیلان با مدیرعامل و رؤسای شرکت گاز دیدار و گفتگو کردند.