شرکت گاز،گاز طبیعی،قطع گاز،شرکت گاز استان گیلان Archives - صفیر گیلان
گاز صنایع گیلان قطع شد 21 دی 1401
به منظور تأمین گاز بخش خانگی؛

گاز صنایع گیلان قطع شد

بنابر تصمیم مرکز مدیریت دیسپاچینگ شرکت گاز و به منظور تأمین گاز بخش خانگی، گاز صنایع استان برای دو روز آینده قطع شد.