شرکت گاز، انرژی، حسین اکبر،گیلان،گازرسانی،شرکت گاز استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
شرکت گاز، تأمین کننده ۷۴ درصد سبد انرژی در گیلان است 29 تیر 1400
با گازرسانی به بیش از 98 درصد خانوارهای گیلانی،

شرکت گاز، تأمین کننده ۷۴ درصد سبد انرژی در گیلان است

با گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد خانوارهای گیلانی، ۳ نیروگاه تولید برق، نزدیک به ۶ هزار صنعت، ۹۰ هزار واحد تجاری و ۹۵ جایگاه CNG، شرکت گاز تأمین کننده ۷۴ درصد سبد انرژی در گیلان است.