شرکت گاز استان گیلان،حسین اکبر،شرکت گاز Archives - صفیر گیلان
پروژه نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان گیلان آغاز شد 16 شهریور 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

پروژه نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان گیلان آغاز شد

صفیر گیلان؛در شهریور سال جاری طرح نظرسنجی از ذینفعان شرکت گاز استان گیلان با همکاری مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی گیلان در بخش های مشترکین جز و عمده، پیمانکاران و تامین کنندگان کالا، همسایگان صنعت، نمایندگان جامعه و ذینفعان اصلی شرکت آغاز شد.