شرکت گاز استان گیلان،حسین اکبر، آموزش،مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
به پرسنل شرکت گاز استان گیلان بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت آموزش ارائه شده است 20 تیر 1400
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

به پرسنل شرکت گاز استان گیلان بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت آموزش ارائه شده است

صفیر گیلان؛با هدف افزایش سطح بهره وری در سازمان و ارائه خدمات هرچه بهتر به مصرف کنندگان گاز طبیعی، در سه ماه ابتدایی سال جاری به پرسنل شرکت گاز استان گیلان بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت آموزش ارائه شده است.