شرکت گاز استان گیلان،عیسی جمال نیکویی، گاز در استان گیلان،مصرف گاز Archives - صفیر گیلان
مصرف حدود ۷ میلیارد مترمکعب گاز در استان گیلان 21 فروردین 1401
سرپرست شرکت گاز استان گیلان؛

مصرف حدود ۷ میلیارد مترمکعب گاز در استان گیلان

صفیر گیلان؛شرکت گاز استان گیلان در سال گذشته حدود ۷ میلیارد مترمکعب گاز به مشترکین در حوزه های مختلف مصرف تحویل داده است.