شرکت گاز استان گیلان ،حسین اکبر، گاز طبیعی،، گازرسانی، شفت، شهرستان تالش، Archives - صفیر گیلان
عملیات گازرسانی به ۲۴ روستای شهرستان تالش در حال اجراست 05 مرداد 1400
با هدف بهره مندی همه گیلانیان

عملیات گازرسانی به ۲۴ روستای شهرستان تالش در حال اجراست

صفیر گیلان؛با هدف بهره مندی همه گیلانیان از نعمت گاز طبیعی، عملیات گازرسانی به ۲۴ روستای صعب العبور و کوهستانی شهرستان تالش استان گیلان در حال اجراست.