شرکت گاز استان گیلان- توزیع گاز- مصرف بهینه-حادثه- Archives - صفیر گیلان
بالغ بر ۹ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیلان 16 دی 1399

بالغ بر ۹ میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیلان

شرکت گاز استان گیلان با برنامه ریزی و اجرای مستمر مانورها و دوره های آموزشی توانسته است با نهادینه سازی فرهنگ ایمنی در سطح سازمان، آمار ۹ میلیون نفرساعت کار بدون حادثه را به ثبت برساند.