شرکت گاز استان گیلان- زمستان-مدیریت بحران-شرکت گاز Archives - صفیر گیلان
شرکت گاز استان گیلان با آمادگی کامل به سراغ زمستان می رود 02 دی 1399

شرکت گاز استان گیلان با آمادگی کامل به سراغ زمستان می رود

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان اظهار داشت: لازم است کلیه پرسنل شرکت با آمادگی و هوشیاری کامل و نیز در اختیار داشتن سیستم های ارتباطی و سایر تجهیزات آماده مواجهه با بحران باشند.