شرکت گاز استان گیلان-ویروس کرونا-مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان- Archives - صفیر گیلان
بالغ بر ۹۰ هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان گیلان انجام شده است 25 فروردین 1400
مدیرعامل گاز گیلان گفت:

بالغ بر ۹۰ هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان گیلان انجام شده است

شرکت گاز استان گیلان در راستای افزایش سطح دانش و بهره وری کارکنان و به تبع آن جلب رضایتمندی حداکثری ذینفعان سازمان، در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۹۰ هزار نفرساعت دوره های آموزشی برگزار کرده است.