شرکت گاز فومن،شرکت گاز استان گیلان،فرماندار فومن Archives - صفیر گیلان
رئیس شرکت گاز فومن تکریم و معارفه شد 03 شهریور 1401
با حضور مسئولان،

رئیس شرکت گاز فومن تکریم و معارفه شد

ا حضور فکور فرماندار شهرستان، معاون بهره برداری مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی از مدیران شرکت گاز استان، از زحمات آقای حسین وارسته قدردانی شد و آقای قاضیانی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.