شرکت گاز-مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان-کرونا-میزخدمت Archives - صفیر گیلان
بیش از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار خدمت در شرکت گاز استان گیلان انجام شد 05 اسفند 1399
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

بیش از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار خدمت در شرکت گاز استان گیلان انجام شد

شرکت گاز استان گیلان با ارائه کلیه خدمات گاز از طرق حضوری و غیرحضوری و ثبت بیش از ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار خدمت در پاییز و زمستان امسال توانسته است موجبات رضایتمندی مشترکین گاز را فراهم نماید.