شرکت گاز گیلان،صرفه جویی و مدیریت مصرف،عیسی جمال نیکویی Archives - صفیر گیلان
گاز تحویلی به نیروگاه های استان ۲۶ درصد افزایش یافت 08 آذر 1401
مدیر عامل شرکت گاز گیلان:

گاز تحویلی به نیروگاه های استان ۲۶ درصد افزایش یافت

مدیر عامل شرکت گاز گیلان گفت:گاز تحویلی به نیروگاه های استان ۲۶ درصد افزایش یافت