شرکت گاز گیلان،یوسف مدد،اداره کل بهزیستی گیلان، خانواده،سید مهدی خدمت بین دانا Archives - صفیر گیلان
تاکید بر گسترش همکاری های شرکت گاز و اداره کل بهزیستی گیلان 05 مرداد 1401
در زمینه گازرسانی به خانواده های کم بضاعت،

تاکید بر گسترش همکاری های شرکت گاز و اداره کل بهزیستی گیلان

به مناسبت روز بهزیستی، رئیس روابط عمومی شرکت گاز گیلان به نمایندگی از این شرکت با حضور در اداره کل بهزیستی گیلان، از مدیرکل این سازمان بجهت همکاری های فیمابین در سطح استان تشکر و قدردانی کرد.