شرکت گاز گیلان، عیسی جمال نیکویی ،مسئولیت اجتماعی،اقدامی متفاوت، سواحل دریای خزر Archives - صفیر گیلان
شرکت گاز گیلان در اقدامی متفاوت سواحل دریای خزر را پاکسازی کرد 30 خرداد 1402
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی

شرکت گاز گیلان در اقدامی متفاوت سواحل دریای خزر را پاکسازی کرد

کارکنان و خانواده پرسنل شرکت گاز در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، نسبت به جمع آوری زباله های موجود در ساحل منطقه آزاد بندرانزلی اقدام کردند.